Všeobecné obchodní podmínky - vzor

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Rovněž nejsou zahrnuty náklady na doručení zboží.

 

Doprava
Veškeré díly jsou dopravovány prostřednictvím přepravní společnosti PPL buď to na paletě, nebo jako běžný balík. Výše dopravného se odvíjí od celkové váhy přepravované zásilky a posílané vzdálenosti. Dopravné objednávaného zboží kupujícím hradí vždy kupující. Tato částka je zahrnutá v patřičném daňovém dokladu, nestanoví-li si obě strany (prodávající a kupující) jinak.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Platba
 Platbu lze provést dvěma způsoby:

  • Dobírkou - platba prováděná dobírkou je způsob, kdy kupující (případně pověřená osoba kupujícím) hradí konečnou částku objednávaného zboží v hotovosti a to dopravci (PPL), který mu zásilku osobně předává.
  • Převodem - platba hrazená převodem je způsob úhrady, kdy prodávající vystaví kupujícímu fakturu na požadované zboží a tento doklad (ve formátu PDF) zašle prostřednictvím emailové zprávy kupujícímu na uvedenou emailovou adresu. Jakmile prodávající obdrží od kupujícího platbu odpovídající fakturované částce, odešle fakturované zboží na uvedenou adresu kupujícímu.

*V případě zboží vyráběného na zakázku požaduje prodávající po kupujícím zaplacení zálohy ve výší 50% z celkové ceny vyráběného produktu, nestanoví-li si obě strany (prodávající a kupující) jinak.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Vzor objednávky:

Dobrý den,
rád bych u Vás závazně objednal lžíci šíře 60cm pro stroj JCB 3CX.

Fakturační údaje:

                Název firmy
                ičo: 12345678
                Ulice 123
                PSČ Město

Adresa dodání: (pokud není totožná s fakturační)

                Název firmy (místa dodání)
                ulice 123
                PSČ Město

Kontaktní osoba: jméno, příjmení, telefonní číslo (případně email)

(případně do poznámky uvést např. „jedná se o stavbu“)

 

Pokud si nejste jistí svou objednávkou, či nevíte si přesně rady, neváhejte nás kontaktovat
(viz KONTAKT). 

 

 

Tyto webové stránky slouží především jako webový katalog, nikoliv e-shop.